LUTO-hankkeen verkkokoushuoneen osoite on https://webmeeting.utu.fi/luto

Koordinaattoreiden kokous to 16.4.2015 klo 17:30-18:30 Aulangolla

1) Julkaisu
Liisa Ilomäki on luvannut kirjoittaa tieteellisen artikkelin, n. 10 sivua.
Olli-Pekka Salolta tuli TutKoKe-julkaisun kirjoitusohjeet. Laitoin ne ja vähän alkua tähän wikiin omalle alasivulleen (JULKAISU).

2) LUTO-kysely opettajille ja harjoittelijoille. Vastanneiden määrä ja kyselyn raportointi.

Opettajien kysely
Kysely harjoittelijoille
Oulu -
Joensuu 32
Jyväskylä 5
Lyseo 7
Vaasa ?
Tampere 11
Viikki 17
Turku 6
Oulu -
Joensuu 8
Jyväskylä 18
Lyseo 2
Vaasa ?
Tampere 11
Viikki 20
Turku 35
Mihin asti pidetään auki opettajille?

Raportointia varten tarvitaan vielä muutamasta koulusta opettajien ja lukiolaisten sekä kaikista harjoittelijoiden lukumäärät.

- Mainosmateriaali: LUTOn mainoskynät ovat tulleet. Mitä muuta materiaalia voisimme hankkia, rahaa on vielä?

- LUTOn budjetti: meillä on jonkin verran kuluja, jotka on maksettu suoraan hankkeelta ilman omavastuuosuuksia (mainostavara, luennoitsijoiden palkkioita ym.) On tärkeää, että syksyllä saamme jokaisesta lukiosta listauksen sellaisista koulun omista, itse maksetuista koulutuksista, jotka voisi laitaa LUTOn omavastuuosuuksiksi. Esimerkiksi Osaava-hankkeen kohdalla olen käynyt taloudenhoitajan kanssa läpi sellaisia kuluja, joita koulu on itse maksanut ja jotka voi hyvällä omalla tunnolla laittaa osaksi Osaava-hanketta. Jos kyse on koulutuskuluista, tarvitsen raportointia varten tiedon ko. koulutuksesta (aika, paikka, aihe) ja osallistujamäärästä.

- Muuta
- Laitehankintaan 2000 e/lukio (+ omasvastuu)
- Aineryhmäkohtaiset tapaamiset: järjestettiinkö psykologia/uskonto?
Mitä muita vielä olisi tulossa ensi syksynä?
- Blogin ainekohtaiset sivut - hyvien käytänteiden päivitys --> pitäisi tulla lisää materiaalia!
- Suunnitellaanko loppuseminaari loka- marraskuulle?
Koordinaattoreiden kokous ma 8.9.2014 klo 16-17
Läsnä kaikki koordinaattorit
Asialista:

1. Koulukohtaiset kuulumiset: missä mennään, mitä on tehty? Opettajien infoaminen, koulutukset, laitehankinnat, koulukohtaiset tavoitteet?
Tampere: koulukirjastoon on saatu tenttitila. iPadilla pidetään sähköisiä kokeita.
Joensuu: LUTO-työryhmässä edustaja kattikista aineryhmistä. Sähköisiä kokeita on pidetty maantiedossa, vieraissa kielissä on joitakin osioita ollut sähköisenä.
Viikki: lukiolaisilla omat laitteet, heille on suunniteltu koulutuksia laitteiden käyttöön. Ykkösillä ensimmäinen koeviikko on lyhennetty.
Jyväskylä: blogissa on enemmän. Kokeillaan sähköistä arviointia.
Vaasa: kaikilla ykkösillä on joko koulusta saatu tai oma laite, on uusi tilanne opettajille. Vaasa tekee yhteistyötä kuuden muun ruotsinkielisen lukion kanssa (vi sju -verkosto), ja he ovat pitäneet aineryhmäkohtaisia tapaamisia Sähköisten kokeiden käy
2. LUTOn syksyn ja keväänkin hankesuunnitelmat:
- suunnitellut aineryhmätapaamiset
- verkostoseminaari: milloin, missä? Esim. seminaari, jossa yksi tai kaksi hyvää puhujaa ja sitten workshop-tyyppistä toimintaa. Aiheina arviointi ja tvt:n "järkevä" käyttö lukio-opetuksessa, jossa aidosti etsitään uutta tietoa ja jaetaan opittua muiden kanssa
- kysely lukiolaisille (Turun viimevuotisesta kyselystä saamme tarvittaessa pohjan). Kysely voi olla sama kaikille --> pidetään vaikka marraskuussa ryhmänohjaajantunnilla tunnin alussa
- auditointi joka lukiossa muutamasa aineryhmässä (siitä, miten LUTOn päätavoitteet ovat menneet eteenpäin omassa aineryhmässä)
- tiedottaminen ja levittäminen eri foorumeilla (koulutuspäivillä jne) --> tarvitaanko jokin "mainos", jota voi jakaa eri foorumeilla? Tähän on rahaa budjetissa.
- BETT Lontoossa: moniko pääsisi mukaan, jos LUTO jalkautuu BETT-messuille? eNorssilla on alustavia suunnitelmia oman session pitämiseen, me voisimme olla tyrkyllä siihen. ILONA IT:n Risto Korhonen on järjestämässä jotakin suomalaisille osallistujille, sinne voisimme päästä myös mukaan.
Eli: kunhan tiedämme, mitä meillä on matkustusrahoja jäljellä (paljonko saamme OPH:lta lisää muutospyynnön jälkeen), voi kiinnostuneet kysellä rehtoreilta mahdollisuuksia päästä Lontooseen helmikuussa. Koulun omavastuu on se 20 % kuluista.
JOS lähdemme Bettiin, niin silloin pitää olla jokin englanninkielinen sivusto ja osoite, jota mainostaa. Tästä voidaan myös maksaa kääntäjälle.
3. Väliraportin teossa selvisi, että
- omavastuudet pitää ilmoittaa OPH:lle tarkkaan. Jokaisen koulun pitää siis AINA laittaa laskun mukaan se alkuperäinen lasku, josta näkyy kokonaissumma (josta LUTO maksaa sen 80 %).
- aineryhmätapaamisten nimilistat (nimi ja koulu) pitää lähettää minulle tiedoksi. Tarvitsen tiedot loppuraporttia varten. Kevään tapaamisista on toivottavasti nimilistat vielä olemassa, sillä keksin tapaamisten osallistujamäärät aika hatusta. Ne olisi tarpeen korjata loppuraportissa.
4. Muut asiat?
Ohjeita löytyy useastakin paikasta: