Alustava aikataulu

Syksy 2013


muodostetaan ohjausryhmä ja nimetään hankkeen koordinaattori
nimetään koulukohtaiset hankekoordinaattorit
sovitaan työnjako
pidetään ensimmäinen verkostoseminaari
perustetaan julkinen verkkosivusto
työskentely alkaa

Kevät 2014


tavoitteiden mukainen toiminta
verkostotyöskentely eri kokoonpanoissa
verkostoseminaari
valtakunnallinen kysely opettajaksi opiskeleville
sähköinen kysely ja/tai auditoinnit
ensimmäisten kokemusten raportointi ITK-konferenssissa

Syksy 2014


työskentely kaikkien hankkeen osatoimintojen parissa
verkostotyöskentely eri kokoonpanoissa
verkostoseminaari
kysely opiskelijoille, opettajille ja harjoittelijoille. Auditointi.
tiedottaminen ja levittäminen eri foorumeilla

Kevät 2015


työskentely kaikkien hankkeen osatoimintojen parissa
verkostotyöskentely eri kokoonpanoissa
verkostoseminaari
valtakunnallinen kysely opettajaksi opiskeleville
kysely opiskelijoille,opettajille ja harjoittelijoille. Auditointi.
tiedottaminen ja levittäminen eri foorumeilla
kansainvälinen levittäminen (BETT)

Syksy 2015


hankkeen TutKoKe-julkaisu
tiedottaminen ja levittäminen eri foorumeilla
kansaivälinen levittäminen (Online Educa Berlin)
hankkeen arviointi
raportointi OPH:n Hyvät käytänteet -portaalissa