Pohjana Opetushallituksen hyvät käytännöt-portaali

https://hyvatkaytannot.oph.fi


Turun normaalikoulun yksinkertaistettu versio OPH:n lomakkeesta:


Svenskspråkig version:


Hyviä käytänteitä on kerätty projektin blogiin
http://norssiluto.blogspot.fi/
1. YLEISTIEDOT


Hyvän käytännön nimi
Anna hyvälle käytännölle lyhyt ja kuvaava nimi. Sen ei tarvitse olla sama kuin alkuperäisen hankkeen nimi.

Tiivistelmä
Kuvaa tuotos pähkinänkuoressa. Auta lukijaa ymmärtämään asian olennainen ydin. Tässä kohtaa voit todeta sen hankkeen virallisen nimen, josta tuotos on syntynyt.

2. LUOKITTELUT


Kohderyhmä
Valitse kohderyhmä sen mukaan, miten arvelet hyvän käytännön olevan sovellettavissa. Voit valita useamman kuin yhden kohderyhmän.

Teemat
Valitse yksi tai useampi teema sen mukaan, mihin ehdottamasi hyvä käytäntö sopii parhaiten. Voit valita useamman kuin yhden teeman. Voit ehdottaa sopivaa teemaa.

Asiasanat
Voit valita yhden tai useampia asiasanoja kansallisesta asiasanastosta (YSO eli suomalainen ontologia).

3. KUVAUS


Menetelmän kuvaus
Menetelmä-kohdassa hyvä käytäntö kuvataan tiiviisti, lopputuotoksen olennaisiin piirteisiin keskittyen. Älä kuvaa tekemisen prosessia, äläkä mukana olleita toimijoita. Mieti, mitä lukija haluaa tietää voidakseen harkita kuvatun käytännön sovellettavuutta. Voit käyttää rajoitetusti myös muotoiluja. Merkkimäärän pitää olla alle 5000.

Käytännön kokemuksia
Kuvaa lyhyesti millaisia kokemuksia käytännön toimivuudesta on olemassa. Mainitse, jos hyvää käytäntöä on arvioitu. Kerro, ovatko muut menetelmän käyttäjät antaneet palautetta. Kerro myös rehellisesti mahdollisista ristiriitaisista kokemuksista.

4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN


Käyttötarkoitus
Kuvaa kuka voi hyödyntää esittelemääsi menetelmää, ja millaisissa tehtävissä ja ympäristöissä se on hyödyllinen.

Tarvittavat resurssit
Kuvaa millaisia resursseja on oltava käytössä, jotta menetelmän hyödyntäminen onnistuisi.

Sovellettaessa otettava huomioon
Onko menetelmä syntynyt sellaisissa olosuhteissa, joiden muuttuminen voi vaikuttaa menetelmän käyttökelpoisuuteen? Onko menetelmän taustalla esim. jokin lainsäädäntö, tutkimustulos, yhteiskunnallinen tilanne tai henkilösidonnainen seikka, joka vaikuttaa menetelmän yleiseen tai tulevaan sovellettavuuteen?

Lisenssi
Käytäntösi on tekijänoikeuslain tarkoittama teos. Jotta käytäntösi saa käyttäjiä, heidän täytyy voida luottaa siihen, että heillä on oikeus sen käyttämiseen. Helpoimmin asian voi hoitaa julkaisemalla käytännön CC BY 1.0 -lisenssillä tai uudemmalla. Jatkossa tässä tullaan soveltamaan CC BY 3.0 -lisenssiä, kun sen yhteensopivuus Suomen lainsäädäntöön on varmisettu.

5. KUVAT JA VIDEOT


Kuvat

Videot

6. LINKIT JA LIITTEET


Linkit

Liitteet

7. TOTEUTTAJAN TIEDOT


Organisaatio

Toteutusajankohta

Yhteyshenkilön tiedot julkaistavaksi
- Nimi
- Organisaatio
- Sähköposti

Kumppanitahot