Hyviä linkkejä


OPH:n julkaisu 2013: lukiolainen tieto- ja viesintätekniikan käyttäjänä
http://www.oph.fi/julkaisut/2013/lukiolainen_tieto_ja_viestintatekniikan_kayttajana