Ohjaustyöryhmän verkkokokous pe 23.5.2014 klo 14:30 -

Kokoushuoneen osoite: https://webmeeting.utu.fi/luto
Asialista:
- ensimmäisen hankevuoden toiminta: mitä on saatu aikaiseksi.
- toisen hankevuoden toiminnan suunnittelu
- muutoshakemus hankkeen kustannusarvioon: laitehankintoihin olemme saaneet 27 000 euroa, mutta matkustuskuluihin ”vain” 8000 euroa. Jotta kaikki aineryhmät voisivat kokoontua pari kertaa, tarvitaan matkustuskuluihin lisää rahaa.
- OPH:n muutoshakuohjeet: muutosta on syytä hakea aina silloin kun kyse on tämän kokoluokan hankkeessa suuremmasta kuin noin parin tuhannen euron siirrosta/siirroista kululuokkien välillä. Mitään eksaktia maksimirajaa muutoksien euromäärälle ei ole asetettu, vaan lähtökohtana on muuttunut tarve ja sen pohjalta arvioitu kustannusvaikutus.

Olen sopinut OPH:n hankevastaavan Kimmo Koskisen kanssa, että lähetän hänelle ensin sähköpostilla alustavan esityksen uudesta budjetista muutosperusteluineen. Hän katsoo sen nopeasti läpi ja antaa siitä alustavan kannanoton. Jos hänellä ei ole huomautettavaa, niin voimme hankkia allekirjoitukset ja postittaa virallisen hakemuksen. Olemme sopineet, että teemme näin tämän ohjausryhmän kokouksen jälkeen.
- muita asioita?