OPH:n myöntämä avustus kohteineen

KOHDE
HYVÄKSYTTY
omavastuu
Koordinointi
10 000
2000
Suunnittelu
30 000
6000
Neuvonta ja ohjaus
8 000
1600
Arviointi
7 000
1400
Raportointi ja julkaisut
7 000
1400
Tiedotus, viestintä ja markkinointi
3 000
600
Muut tehtävät:


Kokous- ja koulutusmenot
7 000
1400
Matkustuskulut
16 000
3200
Palvelujen ostot
5 000
1000
Laitehankinnat
19 000
3800
Materiaalimenot
1 000
200
Vuokrat
10 000
2000
Muut menot: Taloushallinto
2 000
400
Yhteensä:
125 000
25 000
Myönnetty avustus
100 000


Omavastuuosuus on siis kaikessa toiminnassa 20%.

LASKUTUSOHJEET