Matemaattisten aineiden (mafyke) opettajat Tampereella


paikalla 12 opettajaa (Viikki, Oulu, Turku, Vasa, Jyväskylä, Joensuu)


Historian opettajat Oulussa


paikalla 5 opettajaa (Tampere, Jyväskylä, Oulu)

Norssien historian opettajien LUTO-seminaari Oulussa 8.10.2014
Oulun normaalikoulun 7-9 ja lukio
Kaitoväylä 7, 90570 OULU
OHJELMA
09.00 - 09.30 Kahvi ja tervetuloa
09.30 - 11.30 Missä mennään? Koulukohtainen esittely, miten TVT:aa on hyödynnetty.
11.30 - 12.00 Ruokailu
12.00 - 12.45 Missä mennään jatkuu
12.45 - 13.00 Tauko
13.00 - 14.15 Harjoitustunnin seuraaminen TUKEMO-tilasssa
14.15 - 16.00 Pohdintaa ja ideointia TVT:n sekä yhteistyön kehittämiseksi oppiaineen saralla
Toivomme osallistujakouluilta noin 20 minuutin esittelyjä siitä, miten TVT:aa on hyödynnetty koulun historian opetuksessa ja
opiskelussa eri kouluasteilla.

Opinto-ohjaajat Helsingissä

8.5.2014 klo 9.30-15
Helsingin Normaalilyseolla (Ratakatu 6)

Päivän ohjelma (luokkatila B424)
klo 9.30 Aamukahvit
klo 10-11 Virtuaalinen työelämään tutustuminen
Auri Kohola,Virtuaalicoach,Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja
kollegansa Sara Peltola, virtuaalinen tiedetet -konsepti
11-12.15 Toimintatapa-piknik
Koulujen kuulumisia ja yhteistä keskustelua ajankohtaisista ohjauksen asioista
12.15-13 Lounas
13-14 Asiaa pelipedagogiikasta
Lentävä liitutaulu, Riku Alkio
14 Iltapäiväkahvit keskustelun lomassa
14-15 Myöhemmin tarkentuva esitys ja loppukeskustelu: miten tästä eteenpäin?

Vieraiden kielten opettajat Viikin normaalikoulussa 2.4.2014