Recent Changes

Wednesday, December 16

 1. page Ajankohtaista huhtikuu 2014 edited ... JYVÄSKYLÄ - koulussa on toiminut hankeryhmä (10 opettajaa, lukion rehtori, 2 opiskelijaa) .…
  ...
  JYVÄSKYLÄ
  - koulussa on toiminut hankeryhmä (10 opettajaa, lukion rehtori, 2 opiskelijaa)
  ...
  kokeiden suorituspaikaksi sekä mahdollistettu wlan-verkossa toimiva sähköinen koealusta
  - syksyllä 2013 pedagogisessa opettajakokouksessa kerätty opettajakunnalta iPad-kokeiluja
  - keväästä 2014- jaettu koulun sisäisesti hyväksi koettuja käytänteitä ja kokemuksia (yhteistyössä mm. Tiedeopetus-hankkeen kanssa)
  - kokeiltu sähköisiä oppikirjoja ja eri oppimisympäristöjä, tehty sähköisiä kokeita
  - osallistuttu tapaamisiin:aineryhmätapaamisiin: OHR kehittämispäivä/Helsinki
  ...
  ja Tampere, matematiikka/Tampere,matematiikka ja luonnontieteet/Tampere, historia ja
  ...
  opiskelijoiden käsityksiä mm. sähköisestä arvioinnista mm. INKA-järjestelmän avulla
  - opettajaharjoittelijat
  ...
  (yksi näistä on julkaistu blogissa)
  - tehty LUTO-opiskelijakysely ja kysely opettajaksi opiskeleville sekä lukion opettajille
  - blogikirjoituksia (9)(9 kappaletta) koulukohtaisilla blogipäivitysvuoroilla
  - hyviä käytänteitä (julkaistu blogissa 2 kappaletta)
  - LUTOn yleistä ja koulukohtaista toimintaa on esitelty lukiokoulutuksen puheenvuoroissa yhteensä 12 opettajakunnan kokouksessa, läsnä n. 75 lukion opettajaa
  - kehitetty koulukohtaisia painopistealueita aineryhmien ys-palavereissa
  - LUTO-julkaisuun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Marjo Sassalin kirjoitus
  ...
  hankekoordinaattoreiden tapaamisiin
  - lukion rehtori on osallistunut rehtoriryhmän säännöllisiin tapaamisiin, joissa on kehitetty ja viety eteenpäin hankkeen tavoitteita

  OULU
  - Oulun normaalikoulun lukion opiskelijoilla on käytössään iPadit eri oppiaineiden tunneilla. Myös opetusharjoittelijoiden käytössä on ollut iPadeja. Hyviä käytänteitä on koottu LUTO-blogiin eri oppiaineista.
  (view changes)
  2:14 am
 2. page Ajankohtaista huhtikuu 2014 edited ... - fysiikka/kemian, vieraiden kielten ja matematiikan uudet oppimistilat suunniteltu ja otettu …
  ...
  - fysiikka/kemian, vieraiden kielten ja matematiikan uudet oppimistilat suunniteltu ja otettu käyttöön, varustettu kielistudio sähköisten kokeiden suorituspaikaksi
  - syksyllä 2013 pedagogisessa opettajakokouksessa kerätty opettajakunnalta iPad-kokeiluja
  ...
  Tiedeopetus-hankkeen kanssa)
  -

  -
  kokeiltu sähköisiä
  ...
  ja eri oppimisympäristöjäoppimisympäristöjä, tehty sähköisiä kokeita
  - osallistuttu tapaamisiin: OHR kehittämispäivä/Helsinki Normaalilyseo, vieraat kielet/Helsinki Viikki ja Tampere, matematiikka/Tampere, historia ja yhteiskuntaoppi/Oulu, äidinkieli ja kirjallisuus/Turku, uskonto/Tampere
  - kartoitettu eri oppiaineissa opiskelijoiden käsityksiä mm. sähköisestä arvioinnista
  - opettajaharjoittelijat ovat mm. kirjoittaneet pienimuotoisia raportteja tvt:n hyödyntämisestä harjoittelussaan (yksi näistä julkaistu blogissa)
  ...
  LUTO-opiskelijakysely ja LUTO-kyselykysely opettajaksi opiskeleville sekä lukion opettajille
  - blogikirjoituksia (9) koulukohtaisilla blogipäivitysvuoroilla
  - hyviä käytänteitä (julkaistu blogissa 2 kappaletta)
  ...
  on esitelty lukiokoulutuksen puheenvuoroissa yhteensä 12 opettajakunnan
  - LUTO-julkaisuun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Marjo Sassalin kirjoitus
  ...
  yhteydessä järjestettyihin kokouksiinkoulukohtaisten hankekoordinaattoreiden tapaamisiin
  OULU
  - Oulun normaalikoulun lukion opiskelijoilla on käytössään iPadit eri oppiaineiden tunneilla. Myös opetusharjoittelijoiden käytössä on ollut iPadeja. Hyviä käytänteitä on koottu LUTO-blogiin eri oppiaineista.
  (view changes)
  1:43 am
 3. page Ajankohtaista huhtikuu 2014 edited ... Lukiossa hankitaan edelleen jokaiselle opiskelijalle oma päätelaite, ja jokainen opettaja kehi…
  ...
  Lukiossa hankitaan edelleen jokaiselle opiskelijalle oma päätelaite, ja jokainen opettaja kehittää tvt:n käyttöä opetuksessaan omien resurssiensa mukaan. Kokeilujen kokemuksia jaetaan opekokouksissa.
  JYVÄSKYLÄ
  fysiikka/kemia ja- koulussa on toiminut hankeryhmä (10 opettajaa, lukion rehtori, 2 opiskelijaa)
  - fysiikka/kemian,
  vieraiden kielten ja matematiikan uudet oppimisympäristötoppimistilat suunniteltu ja otettu täysillä käyttöön, suunnitteilla matematiikan uusi oppimistilavarustettu kielistudio sähköisten kokeiden suorituspaikaksi
  - syksyllä 2013 pedagogisessa opettajakokouksessa kerätty opettajakunnalta iPad-kokeiluja, nyt keväälläiPad-kokeiluja
  - keväästä 2014-
  jaettu koulun
  ...
  Tiedeopetus-hankkeen kanssa) -> yhteistyö eri oppiaineiden välillä lisääntynyt valtavasti!
  - kokeiltu sähköisiä oppikirjoja ja eri oppimisympäristöjä
  - osallistuttu vieraiden kielten opettajien tapaamiseen Viikissä, osallistujia lähdössä myös historiantapaamisiin: OHR kehittämispäivä/Helsinki Normaalilyseo, vieraat kielet/Helsinki Viikki ja yhteiskuntaopin opettajien tapaamiseen OuluunTampere, matematiikka/Tampere, historia ja yhteiskuntaoppi/Oulu, äidinkieli ja kirjallisuus/Turku, uskonto/Tampere
  - kartoitettu oman koulun sisällä aineryhmien halukkuutta vastaavanlaisten kokoontumisten järjestämiseen
  - vieraissa kielissä (englanti) kartoitettu
  eri oppiaineissa opiskelijoiden käsityksiä
  ...
  arvioinnista
  - historiassa opettajaharjoittelijat ovat mm. kirjoittaneet
  ...
  hyödyntämisestä harjoittelussaan (yksi näistä julkaistu blogissa)
  - äidinkielentehty LUTO-opiskelijakysely ja kirjallisuuden aineryhmässä suunnitteilla esim. ÄI4-kurssin toteuttaminen kokonaan jatkuvaan sähköiseen arviointiin perustuen, mm. kemiassa kurssikohtaiset kokeilut jo pidemmälläLUTO-kysely opettajaksi opiskeleville
  - valmistauduttu syksyllä koittavaan blogipäivitysvuoroon kutsumalla kirjoittajia henkilökohtaisesti kirjoitustyöhön mukaanblogikirjoituksia (9) koulukohtaisilla blogipäivitysvuoroilla
  - hyviä käytänteitä (julkaistu blogissa 2 kappaletta)
  - LUTOn yleistä ja koulukohtaista toimintaa on esitelty 12 opettajakunnan kokouksessa, läsnä n. 75 lukion opettajaa
  - LUTO-julkaisuun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Marjo Sassalin kirjoitus
  - koulukohtainen koordinaattori on osallistunut hankkeen toimijoiden verkostokokouksiin ja muihin esim. e-Norssin yhteydessä järjestettyihin kokouksiin

  OULU
  - Oulun normaalikoulun lukion opiskelijoilla on käytössään iPadit eri oppiaineiden tunneilla. Myös opetusharjoittelijoiden käytössä on ollut iPadeja. Hyviä käytänteitä on koottu LUTO-blogiin eri oppiaineista.
  (view changes)
  1:35 am
 4. page Ajankohtaista huhtikuu 2014 edited ... - valmistauduttu syksyllä koittavaan blogipäivitysvuoroon kutsumalla kirjoittajia henkilökohta…
  ...
  - valmistauduttu syksyllä koittavaan blogipäivitysvuoroon kutsumalla kirjoittajia henkilökohtaisesti kirjoitustyöhön mukaan
  OULU
  - Oulun normaalikoulun lukion opiskelijoilla on käytössään iPadit eri oppiaineiden tunneilla. Myös opetusharjoittelijoiden käytössä on ollut iPadeja. Hyviä käytänteitä on koottu LUTO-blogiin eri oppiaineista.
  - Flipped clasroom -pedagogiikkaa on testattu ja hyödynnetty iPadeja myös tässä yhteydessä. Kemiassa on lisäksi tehty opetusvideoita käänteistä opetusta tukemaan.
  - Opettajille on järjestetty koulun sisäistä täydennyskoulutusta TVT-asioihin liittyen niin vieriopetuksena kuin isommille ryhmille.
  - Sähköisiä materiaaleja on kokeiltu eri oppiaineissa.
  - Sähköistä arviointia on testattu osana monipuolista arviointia.
  - Oulun normaalikoulu järjesti historian ja yhteiskuntaopin opettajien tapaamisen.
  Ekan vuoden jälkeen kirjoitettu:

  - iPad on ollut lukion ykkösluokkalaisilla opetuskäytössä eri oppiaineissa, samoin osalla opetusharjoittelijoista
  - flipped clasroom -pedagogiikkaa on testattu ja hyödynnetty iPadeja tässä yhteydessä
  (view changes)
  12:38 am

Sunday, December 6

 1. page Ajankohtaista huhtikuu 2014 edited ... Luto-hankkeen yhteinen toimintakertomus 2013-2015 2015 9.1. Äidinkielen opettajat Turussa. …
  ...
  Luto-hankkeen yhteinen toimintakertomus 2013-2015
  2015
  9.1. Äidinkielen opettajat Turussa. Paikalla NN opettajaa.
  13.1. LUTO- verkostoseminaari Helsinki. Pääpuhujana Matleena Laakso. 25 osallistujaa.
  Koordinaattoreiden kokous.
  (view changes)
  1:15 pm
 2. page Ajankohtaista huhtikuu 2014 edited ... 8.5. Opojen tapaaminen Helsingin Lyseossa Ohjausryhmän kokous ... Tampereella. Paikalla n…
  ...
  8.5. Opojen tapaaminen Helsingin Lyseossa
  Ohjausryhmän kokous
  ...
  Tampereella. Paikalla nn opettajia.8 opettajaa.
  8.9. Koordinaattoreiden verkkokokous
  25.11. Koordinaattoreiden verkkokokous.
  (view changes)
  1:14 pm
 3. page Ajankohtaista huhtikuu 2014 edited ... 8.9. Koordinaattoreiden verkkokokous 25.11. Koordinaattoreiden verkkokokous. 26.11. Kielten…
  ...
  8.9. Koordinaattoreiden verkkokokous
  25.11. Koordinaattoreiden verkkokokous.
  26.11. Kielten opettajat Tampereella.
  2013
  9.10. Koordinaattoreiden verkkotapaaminen
  (view changes)
  1:12 pm
 4. page Ajankohtaista huhtikuu 2014 edited ... 8.5. Opojen tapaaminen Helsingin Lyseossa Ohjausryhmän kokous 3.9. MaFyKe-opettajien tapaam…
  ...
  8.5. Opojen tapaaminen Helsingin Lyseossa
  Ohjausryhmän kokous
  3.9. MaFyKe-opettajien tapaaminen Tampereella. Paikalla nn opettajia.
  8.9. Koordinaattoreiden verkkokokous
  25.11. Koordinaattoreiden verkkokokous.
  (view changes)
  1:07 pm
 5. page Ajankohtaista huhtikuu 2014 edited ... 29.1. Koordinaattoreiden verkkokokous 12.3. Webinaari Flipped Classroom -käytänteistä. Joosep…
  ...
  29.1. Koordinaattoreiden verkkokokous
  12.3. Webinaari Flipped Classroom -käytänteistä. Jooseppi Järvinen ja Jani Kiviharju.
  2.4. Kielten opettajien tapaaminen Helsingin Viikissä.
  23.4. Koordinaattoreiden tapaaminen Joensuussa
  8.5. Opojen tapaaminen Helsingin Lyseossa
  (view changes)
  1:00 pm

More